SMA Negeri 3 POSO

Tetap semangat dalam berkarya

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

ULANGAN SEMESTER

Oleh Admin 28-11-2013 16:52:34

JADWAL  ULANGAN  SEMESTER  GANJIL

SMA NEGERI 3 POSO

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

 

 

NO

HARI/TANGGAL

JAM

Kelas / Mata Pelajaran

KET

X

XI IPA

XI IPS

XII IPA

XII IPS

1

Kamis

5 Des. 2013

07.15 – 09.15

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

 

09.30 – 11.00

Sejarah

Sejarah

Sejarah

Sejarah

Sejarah

 

2

Jum’at

6 Des. 2013

07.15 – 09.15

Bhs. Indonesia

Bhs. Indonesia

Bhs. Indonesia

Bhs. Indonesia

Bhs. Indonesia

 

10.00 – 11.30

KWn

KWn

KWn

KWn

KWn

 

3

Selasa

10 Des. 2013

07.30 – 09.30

Bhs. Inggris

Bhs. Inggris

Bhs. Inggris

Bhs. Inggris

Bhs. Inggris

 

10.00 – 12.00

Biologi

Biologi

Sosiologi

Biologi

Sosiologi

 

4

Rabu

11 Des. 2013

07.30 – 09.30

Fisika

Fisika

Geografi

Fisika

Geografi

 

10.00 – 11.30

Pend. Agama

Pend. Agama

Pend. Agama

Pend. Agama

Pend. Agama

 

5

Kamis

12 Des. 2013

07.30 – 09.30

Kimia

Kimia

Ekonomi

Kimia

Ekonomi

 

10.00 – 11.30

Bhs. Asing

Bhs. Asing

Bhs. Asing

Bhs. Asing

Bhs. Asing

 

6

Jum’at

13 Des. 2013

07.15 – 08.45

Ekonomi

TIK

TIK

TIK

TIK

 

09.00 – 10.30

Geografi

Penjas Orkes

Penjas Orkes

Penjas Orkes

Penjas Orkes

 

7

Sabtu

14 Des. 2013

07.15 – 08.45

TIK

---

---

---

---

 

09.00 – 10.30

Sosiologi

----

----

----

----

 

11.00 – 12.30

Penjas Orkes

---

---

---

---

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Poso, 30 November 2013

                                                                                                                                                                                                            Kepala SMA Negeri 3 Poso

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            Drs. Aldjufri S. Mahmud

                                                                                                                                                                                                            NIP. 195805241988031004